Liefde en de Doodt teghen my partyen/
Dies weens mijn hert/ het kermt/ het claecht
Liefde door zijn brand heeft my doen vryen
Een schoone en suyverlijcke maecht:
Maer de Doodt seer wreet en onversaecht/
Heeft haer ghehaelt t' mijnder onvromen/
Liefde heeft my mijn verstandt ontjaecht:
En de Doodt heeft my mijn Lief ghenomen.