Joost van den Vondel (1587-1679)

Klinck-dicht

Die Christenen ontzeit den Christelijken beker,
Datís een geweldenaer in Christus Koninkrijk.
God Vader heeft syn feest bereit voor yegelijk
Die in den Soon gelooft; dat woort blyft vast en seker.
Wat meet gy u dan toe, o sotte logen-preeker!
O overdwaalsch tyran! Schyn-heilig stof en slijk!
Die dwingelandary pleegt in eens anders wijk!
Gewetens Beudel, vrees den Goddelijken wreker!
Een oprecht harder weit met sorg syn lieve lammeren,
En hoedse voor den wolf, en sal sich hunner jammeren;
Een reukloos huureling misbruict den harder-staf,
En slaat en schopt en stoot des Heeren lieve kudden,
Verwaareloost syn wacht, in steede van beschudden.
Een harder lieflijk is, een huurlings harte straf.