[Top]

Van der Aa

 

A.J. van der Aa. Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel. Haarlem: 1852-1878. 21 dln. 8į -uitg.

[Andere uitgave: Haarlem: 1852-1878: 12 dln. folio; reprint folio-uitg.Amsterdam: 1969 in 7 bdn.]

Uitgave op cd-rom: 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie, 2004.

********

Bevat uitgebreide biografieŽn met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur. De dln. 1-20 lopen van A tot Z en bevatten de levensbeschrijvingen van personen die voor 1852 zijn overleden; dl. 21 bevat aanvullingen op dl. 1-20 en biografieŽn van personen, overleden tussen 1852 en 1878.

Bij het gebruik van Van der Aa dient men erop bedacht te zijn, dat de verstrekte biografieŽn niet kritisch zijn: Van der Aa geeft een compilatie van de stand van zaken zoals die in de vorige eeuwen gegroeid is. Pas met het NNBW ontstaat een biografisch woordenboek dat aan de dan gestelde wetenschappelijke eisen voldoet. Zie daarvoor B. de Graaf, in: Folium 4 (1954), 28-118.

 

Terug naar (sub)categorie:

Biografische woordenboeken, algemeen
Biografische woordenboeken

 

Trefwoorden:

Aa, A.J. van der - biografische woordenboeken - Graaf, B. de - Harderwijk, K.J.R. van - Schotel, G.D.J.

[Top]