[Top]

Kalff, 16e eeuw

 

G. Kalff. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16e eeuw. [Leiden]: E.J. Brill, [1889]. 2 dln.

********

Geeft een overzicht van stromingen, perioden, genres, auteurs en titels uit de 16e eeuw, veelal voorzien van waardeoordelen. Er is een overkoepelend register op namen en titels achter in dl. 2.

 

Terug naar (sub)categorie:

Literatuurgeschiedenissen, Middeleeuwen
Literatuurgeschiedenissen, Renaissance
Literatuurgeschiedenissen

 

Trefwoorden:

Kalff, G. - literatuurgeschiedenis, 16e eeuw

[Top]