[Top]500e_verjaring.gif (141909 bytes)

500e verjaring boekdrukkunst

 

 

 

De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus [van de] Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1973. XXIV, 587 blz.

********

Deze tentoonstellingscatalogus geeft aan de hand van hss., incunabelen (prototypografie, blokboeken) en drukkerswerkplaatsen een zo volledig mogelijk overzicht van het vroegste boekdrukkersbedrijf (de prototypografie) in de Nederlanden in de 15e eeuw (zie voor een begripsomschrijving van de 15e-eeuwse Nederlanden p. XVII-XXIV). Lijst van medewerkers (p. VIII-IX); lijst van uitlenende instellingen (p. XI-XII); verantwoording van de illustraties (p. 545-555); verklarende woordenlijst (p. 556-563); verklaringslijst van afkortingen van geciteerde werken (p. 564-567); register (p. 568-585); corrigenda (p. 586); inhoudsopgave (p. 587).

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, nationale - codices - drukkers/uitgevers - incunabelen - prototypografie - typografie

[Top]