[Top]

Aarne-Thompson

 

A. Aarne. The types of the folktale. A classification and bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Mšrchentypen (FF Communications No. 3) transl. and enl. by S. Thompson. 2nd rev. ed. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia Academia Scientiarum Fennica, 1961. FF Communications, [184]. 588 blz.

[Ongew. herdr.: Helsinki, 1964 en 1973.]

********

Geeft analyses van sprookjes en classificeert ze naar typen. Elk type wordt voorzien van een nummer en bij elk type wordt naar de representanten ervan verwezen. Aan het slot is een index opgenomen.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn
Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

Aarne, A. - Aarne-Thompson - bibliografieŽn, genre- - motieven/thema's, sprookjes - sprookjes - Thompson, S. - volksliteratuur

[Top]