[Top]

Abkoude-Arrenberg

 

Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen [...]. Voorheen uitgeg. door Johannes van Abkoude. Nu overzien, verb. en tot het jaar 1787 verm. door Reinier Arrenberg. 2e dr. Rotterdam: Arrenberg, 1788. 598 blz.

[1e dr. van verm. ed. Arrenberg (-1772), verscheen in 1773. Ongew. herdr. van ed. 1788 verscheen in 1965.]

********

Deze bibliografie geeft een selectie (N.B.: is dus onvolledig) van bekende Nederlandse boeken (zie titel). Alfabetisch geordend op auteur; anoniemen op titel. Ook vermelding van gegevens als fondseigenaar, formaat en prijs.

Niet alles uit de 1e uitg. (= Naamregister of verzameling van Neder-duytsche boeken, die zedert de jaaren 1640 tot 1741 zijn uytgekomen [...]. Opgestelt en in orde gebragt door Johannes van Abkoude. Leiden: Van Abkoude, 1743-1745) staat ook in de 2e uitg. (= verm. ed. Arrenberg).

Vervolg hierop: De Jong. Alphab. naamlijst.

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

Abkoude, J. van - Arrenberg, R. - bibliografieŽn, nationale - Jong, J. de

[Top]