[Top]

Acad. Taal- & Lett. BelgiŽ

 

Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1989-1990. Gent: Kon. Ac. voor Ned. Taal- en Letterk., 1991. 108 blz.

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, B-9000 Gent, +32 (0)9-2659340, fax 2659349, e-mail: secretariaat@kantl.be

Internet: http://www.kantl.be 

********

Het Jaarboek van de KANTL 1989-1990 bevat informatie over de instelling en haar leden, nl.:

I. Wetten, decreten en huishoudelijk reglement;
II. Staat van de Academie in 1989 en 1990;
III. Voorzitters en ondervoorzitters sedert 1886 en Vaste secretarissen sedert 1886;
IV. Alfabetische lijst van de personen die van de Academie deel hebben uitgemaakt (1886-1989);
V. Prijzen;
VI. Publikaties van de Academie;
VII. Geschriften uitgegeven door de leden van de Academie (hoofdzakelijk in 1988 en 1989).

De KANTL bezit ook een op de neerlandistiek gespecialiseerde bibliotheek met als bijzondere collecties marktliederen en het dialectarchief van P. Willems. Online-catalogus: http://mvgcat.coi.be 

Met ingang van 2000 is binnen de KANTL een Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) opgericht dat vooralsnog tot taak heeft de studie van de letterkunde en de muziek van de 19e en 20e eeuw.

 

Terug naar (sub)categorie:

Literair-wetenschappelijke Instellingen
Andere bronnen voor objectieve bibliografie

 

Trefwoorden:

bibliotheken, speciale - Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie - CTB - dialectologie - KANTL - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde -  lied, markt- - marktlied - prijzen - Willems, P.

[Top]