[Top]almanak_archiefwezen.gif (138201 bytes)

Almanak archiefwezen

 

 

 

Almanak van het Nederlands archiefwezen. [Samengesteld door de Vereniging van Archivarissen in Nederland.] 's-Gravenhage: Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1991-....

********

Verschijnt jaarlijks als opvolger van de Staat van het Nederlands archiefwezen. Geeft adressen, openingstijden en namen van personeelsleden van de gemeente-, streek-, waterschaps-, kerk-, bedrijfs- en audio-visuele archieven in Nederland. Verder is informatie opgenomen over documentatiecentra voor genealogie en heraldiek, verenigingen en stichtingen op het gebied van de archivistiek in binnen- en buitenland en archiefopleidingen.

 

Terug naar (sub)categorie:

Archieven
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

Almanak van het Nederlands archiefwezen - beeld en geluid - archieven - archiefgidsen - adresboeken, archieven - adresboeken, documentatiecentra - documentatiecentra - genealogie -heraldiek

[Top]