[Top]

Auteurs of literaire werken

Andere bronnen voor objectieve bibliografie

 

 

 

Literatuurgidsen en algemene werken

 [Top]

 

Genealogisch georiŽnteerde werken

 [Top]

 

Geografisch georiŽnteerde werken

N e d e r l a n d:

B e l g i Ž:

B e n e l u x:

Zie ook BNTL, rubriek 2.19 

[Top]

 

Festschriften

 [Top]

 

Scripties, licentiaatsverhandelingen, dissertaties e.d.

 [Top]

 

Audiovisueel materiaal

B e e l d   e n   g e l u i d

B e e l d

G e l u i d

Zie ook BNTL, rubriek 2.1.2.9

 [Top]

 

Literaire prijzen

Zie ook BNTL, rubriek 2.4.2

 [Top]

 

Literair-wetenschappelijke Instellingen

Zie ook BNTL, rubriek 2.4.1

 [Top]