[Top]

Arch. Doc.-centrum RU Gent

 

Archief en Cultureel Documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit te Gent. Rozier 44, 9000 Gent. 

********

Dit in 1978 opgerichte documentatiecentrum - dat momenteel een slapend bestaan leidt - houdt zich bezig met de bestudering van vooral de 19e-, maar ook 20e-eeuwse Vlaamse literatuur en cultuur. Het centrum bevat documentatie in de vorm van knipsels, scripties en indices op bio-bibliografische gegevens, brieven, tijdschriften en toneel.

Belangrijk zijn de indices op brieven van en aan Vlaamse letterkundigen uit de 19e eeuw, aanwezig in een groot aantal bibliotheken in binnen- en buitenland. Er is een uitgebreide Gezelle-documentatie en een bibliografie van de Vlaamse literatuur in de 19e eeuw, geordend op genre en subgenre.

PUBLICATIES: de reeksen Gentse Bijdragen tot de literatuurstudie; Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de 19e eeuw, waarvan reeks II de Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de 19e eeuw vormt (zie Vlaamse tss. 19e eeuw (Deprez).

LITERATUUR: P. Lammens-Pikhaus en A. Deprez, 'Documentatiecentrum in Gent', in: Literatuur 1 (1984), 176-178.

 

Terug naar (sub)categorie:

Belangrijkste letterkundige documentatiecentra
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur - brieven - Deprez, A. - documentatiecentra - Gentse bijdragen tot de literatuurstudie - Gezelle, G. - knipsels - Lammens-Pikhaus, P. - moderne letterkunde, 19e eeuw - scripties - tijdschriften, Vlaamse - toneel

[Top]