[Top]

Athenaeum-bibliotheek

 

 

 

Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer. Klooster 12, Postbus 351, 7400 AJ Deventer, +31 (0)570-693887, fax 693747.

Internetadres: http://www.hsij.nl/www/sab/ 

********

Bezit 200.000 bdn. en 750 tss. COLLECTIES o.a. bibliotheken van middeleeuwse kloosters te Deventer en Diepenveen; de collecties Achterberg (catalogus F.E. van Wijk 1996), Bilderdijk, Couperus (catalogus collectie Pitlo-van Rooyen 1990), Bosboom-Toussaint (collectie-Reeser), Deventer (waaronder Deventer drukken) en A.J. Duymaer van Twist, B. Hoetink, Birnie (Indonesische letterkunde, China enz.) en Hartong (Overijsselse drukken). Verder is er de bibliotheek van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

Zie ook Mateboer, Repertorium

PUBLICATIES: J.C. Bedaux, A.C.F. Koch, D.A.S.R.P. Heikens e.a. Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985 (1985); I. Kok. Overijssel in druk; Overijsselse boeken uit de periode 1600-1900 (1991).

athenaeumbibl.gif (154571 bytes)

 

Terug naar (sub)categorie:

Stadsbibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

Athenaeum-bibliotheek - Bedaux, J.C. - bibliotheken, klooster- - bibliotheken, stads- - Bilderdijk, W. - Birnie, collectie- - Bosboom-Toussaint, A.L.G. - Couperus, L. - Deventer - Duymaer van Twist, A.J. - Hartong, collectie- - Heikens, D.A.S.R.P. - Hoetink, B. - incunabelen - Indonesische letterkunde - Koch, A.C.F. - Kok, I. - Overijssel - Pitlo-Van Rooyen, W.M.S. - Reeser, collectie- - Wijk, F.E. van

[Top]