[Top]

B-lijst

 

Nederlandse bibliografie. B-lijst bevattende de titels van in Nederland uitgegeven publikaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties; in eigen beheer uitgegeven proefschriften en andere academische geschriften ontvangen door het depot van Nederlandse publikaties van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1984-....

********

Maandelijks verschijnende bibliografie van zgn. grijze literatuur (zie ondertitel voor de verschillende categorieŽn). Systematisch geordend in 33 rubrieken, daarbinnen op hoofdwoord. Register op auteurs, titels en corporaties. Sinds 1986 als onderdeel van Pica ook on line beschikbaar onder de naam GLIN (Grijze literatuur in Nederland), waarin de grijze literatuur vanaf 1982 is opgenomen; maandelijkse updates; div. zoekmogelijkheden. De niet-grijze literatuur wordt opgenomen in de zgn. A-lijst in Boekblad.

De Europese grijze literatuur is toegankelijk via SIGLE, System for information on grey literature in Europe.

N.B.: De A- en B-lijst bevatten samen niet alle publicaties die vermeld worden in Brinkman's catalogus en de Brinkman.

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

A-lijst - B-lijst - bibliografieŽn, nationale - Boekblad - Brinkman, C.L. - drukkers/uitgevers - GLIN - grijze literatuur - SIGLE

[Top]