[Top]

Besamusca, Artur

 

Bart Besamusca. Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek. Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering. Utrecht: HES, 1985. 116 blz. + 28 platen.

********

Beschrijft de bronnen (codices en drukken) van de 18 bekende Middelnederlandse teksten die tot de Arturepiek gerekend worden en die dateren uit ongeveer de tweede helft van de 13e eeuw tot circa 1540. Vermeld worden gegevens over bewaarplaats en signatuur, datering en localisering, materiaal, opmaak en schrift, tekst, geschiedenis en literatuur (zowel uitgaven als studies tot 1 december 1984). Beschrijving van de secundaire literatuur p. 77-107; register van bewaarplaatsen p. 109-111; register van bezitters p. 111; register van editeurs p. 112-113.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

Arturepiek - Besamusca, B. - bibliografieŽn, genre- - codices - epiek, Artur- - volksboeken

[Top]