[Top]

Besamusca, Karel

 

Bart Besamusca. Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek. Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering. Utrecht: HES, 1983. vi + 168 blz. + 21 platen.

********

Beschrijft de bronnen (codices en drukken) van de Middelnederlandse teksten die tot de Karelepiek gerekend worden en die dateren uit de 13e tot en met de 19e eeuw. Met betrekking tot de codices worden gegevens vermeld over bewaarplaats en signatuur, datering en localisering, materiaal, opmaak en schrift, tekst, geschiedenis en literatuur (zowel uitgaven als studies tot 1982); met betrekking tot drukken worden vermeld: bewaarplaats en signatuur, titelpagina, tekst, formaat, collatie en afmeting, opmaak, approbatie en herkomst en literatuur.

Register van bewaarplaatsen p. 155-162; register van bezitters p. 163; register van drukkers p. 164; register van editeurs p. 165-166.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

Besamusca, B. - bibliografieŽn, genre- - codices - drukkers/uitgevers - epiek, Karel- - Karelepiek - volksboeken

[Top]