[Top]

BKNP

 

Bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken.

********

Project van het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) te Nijmegen om te komen tot een vijfdelige Bibliografie van tijdschriften uit de periode vanaf het midden van de 19e eeuw die een uiting vormen van het katholieke leven in Nederland.

De volgende 5 dln. zijn gepland:

  1. Dag-, nieuws- en weekbladpers.

  2. Cultuur en ontspanning.

  3. Godsdienstig en kerkelijk leven.

  4. Opvoeding en onderwijs.

  5. Politiek en sociale beweging - Maatschappelijk en charitatief werk.

Voorlopig als databank te raadplegen op het KDC.

LITERATUUR: Otto S. Lankhorst, 'Verborgen geschiedenis', in: Mechteld de Coo-Wijgerinck, Otto S. Lankhorst en Jan Roes (red.). De gezegende pers (1989), 15-36. In deze bundel op p. 73-83 ook een 'Overzicht van de katholieke dag- en nieuwsbladen in Nederland', gebaseerd op het bestand van de BKNP.

gezegende_pers.gif (128951 bytes)

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - BKNP - katholicisme - KDC - Lankhorst, O.S.

[Top]