[Top]

BL

 

The British Library, 96 Euston Road, London NW1 2DB, +44 (0)20 7412 7677, fax: +44 (0)20 7412 7794, e-mail: reader-admissions@bl.uk 

Internetadres: http://www.bl.uk/ 

Catalogus: http://blpc.bl.uk/ 

********

De BL is de nationale bibliotheek van Groot-BrittanniŽ, met veel Nederlands bezit. Het LOC-project was bedoeld als aanzet tot de CC-Groot BrittanniŽ met het oude bezit van de BL en de UB's van Oxford en Cambridge. Er zijn leeszalen voor zeldzame en kostbare werken, kranten, kaarten, muziek, overheidspublicaties, bibliotheekwetenschap en handschriften.

CATALOGI: de gedrukte alfabetische auteurscatalogus General Catalogue of printed books (1979-1987) beschrijft in 360 dln. + 6 dln. suppl. (1987-1988) het bezit tot 1975; daarna gedrukte en COM-catalogus 1976-1982 (1983) en suppl. 1982-1985 (1986), 1986-1987 (1988), 1988-1989 (1990), gebaseerd op de geautomatiseerde catalogus. Verder zijn er catalogi op mss., tijdschriften, dagbladen, overheidspublicaties, muziek en kaarten. Gedrukte trefwoordencatalogus van de aanwinsten uit 1881-1900 (1901) met vijfjaarlijkse supplementen, ook als COM. Speciale catalogi van belang voor de neerlandistiek: BMC IX (Nederlandse incunabelen), STC Dutch (over de periode 1470-1600), Simoni (over de periode 1601-1621) en Simoni 1940-45 (illegale literatuur).

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

bibliotheken, nationale - BL - BMC IX - CC - incunabelen - LOC-project - Londen - Simoni, A.E.C. - STC Dutch

[Top]