[Top]bntl.gif (116698 bytes)

BNTL

 

 

 

Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap. Aangevuld met de bibliografie van de Friese taal- en literatuurwetenschap [...]. Antwerpen enz., 1970-....

Raadpleegbaar via Internet: http://www.bntl.nl

********

Vanaf 1970 lopende vakbibliografie in jaar- en regelmatige cumulatiedelen. De tot op heden verschenen lopende en retrospectieve cumulatiedelen zijn: 18, 22-30 (1940-1945, 1960-1998).

Geeft voor de behandelde periode alle publicaties met betrekking tot de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap.

N.B.: de jaardelen hebben de registers in dezelfde band, de cumulatiedelen hebben een aparte registerband, behalve dl. 18 en 22 die in ťťn band zitten.

Hoofdindeling: 1. Taalwetenschap; 2. Literatuurwetenschap; 3. Taalwetenschap Fries; 4. Literatuurwetenschap Fries. Zie ook de Handleiding voor de gebruiker, 4e herz. dr. (1982), te raadplegen op de site van het NIWI: http://www.niwi.knaw.nl/nl/bntl/bntl_txt.htm#II.

 

ZIE OOK HET Hulpprogramma van BIZON MET DE 'GEBRUIKSAANWIJZING BNTL'

Gebruiksaanwijzing BNTL

Aanwijzingen voor het effectief zoeken in de digitale BNTL worden gegeven in een artikel van Henk Voorbij in Nieuw Letterkundig Magazijn 19 (2001), nr. 2 (december), 39-43.

 

De BNTL, die wordt vervaardigd op het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (BBN) te Den Haag en Brussel, is tevens on line te raadplegen via instellingen met een abonnement en sinds januari 2004 ook zonder abonnement via het NIWI: http://www.bntl.nl, en biedt dan ook recentere literatuur dan de gedrukte versie. Het redactieadres is: Redactie BNTL, NIWI locatie Den Haag, Postbus 90751, 2509 LT Den Haag, 070-3140251, fax 3140247, e-mail: bntl@niwi.knaw.nl.

Vanaf september 1997 is het Nederlandse BBN opgenomen in het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

 

Terug naar (sub)categorie:

Opgaven van registers op tijdschriften
Registers op tijdschriften

Vakbibliografie

BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

BBN - bibliografieŽn, literatuurwetenschap - bibliografieŽn, taalwetenschap - BNTL - Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek - Friese literatuur - NIWI - Pica

[Top]