[Top]

Bosma

 

Jelle Bosma. Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & bibliografie. With an English summary. Nieuwkoop: De Graaf Publishers, 1997 (BBN, XXXIV). xii + 752 blz.

********

Inleidende hoofdstukken over: I. De methode van onderzoek; II. De Verlichting; III. Religie in de achttiende-eeuwse Republiek; IV. De gedrukte preek: materieel; V. De gedrukte preek: thematisch; VI. De gedrukte preek: stilistisch; VII. De gedrukte preek: inhoudelijk; VIII. Verlichting in preken.

Deel II (p. 445-701) bevat een bibliografie van 1753 gereformeerde, lutherse, doopsgezinde, remonstrantse preken, preken afkomstig uit de Waalse kerk, andere uit het Frans vertaalde preken, preken vertaald uit het Duits en Engels, rooms-katholieke preken en overige.

Indices (p. 703-750) op persoonsnamen, bijbelse persoonsnamen, bijbelboeken, geografische namen, drukkers en boekverkopers.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - Bosma, J. - drukkers/uitgevers - preken

[Top]