[Top]brinkkemper.gif (101632 bytes)

Brinkkemper e.a.

 

 

 

Simpha Brinkkemper en Ine Soepnel, m.m.v. E.K. Grootes. Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur. Naar Isabel Rivers: Classical and Christian ideas in English Renaissance poetry. Zutphen: Walburg Pers, 1989. 239 blz.

********

Behandeld worden begrippen als Gouden Eeuw, heidense goden, platonisme, neoplatonisme, sto´cisme, geschiedbeschouwing, kosmologie, reformatie, contrareformatie, protestantisme, humanisme, Bijbelse exegese en typologie, poŰtica, allegorie en getallensymboliek. Verantwoording van de talrijke citaten uit de Nederlandse en buitenlandse Renaissance-literatuur op p. 212-220; uitvoerige bibliografie op p. 221-233; register op auteursnamen en titels op p. 234-239.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

Brinkkemper, S. - Grootes, E.K. - motieven/thema's, renaissance - renaissance - Rivers, Isabel - Soepnel, I.

[Top]