[Top]

Brinkman's Alphab. naamlijst

 

Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 1833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn [...]. Strekkende ten vervolge op de Alphabetische naamlijst van boeken van 1790 tot en met 1832 in Nederland uitgekomen, bewerkt door J. de Jong. [Bew. door C.J. Brinkman] Amsterdam: Brinkman, 1858. 792 blz.

[Ongew. herdr.: Leiden, 1965.]

********

Vervolg op De Jong. Alphab. naamlijst, maar nu wordt voor het eerst volledigheid nagestreefd. Alfabetisch geordend op auteur of titel. Er verschenen nog 2 dln., behandelend resp. de periode 1850-1862 en 1863-1875. Deze werden later verbeterd en aangevuld door Van der Meulen en vormen dan het begin van Brinkman's catalogus.

Ook full text beschikbaar op Google Books: http://books.google.co.uk/books?id=6YsDAAAAYAAJ&dq=Alphabetische+naamlij

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, nationale - Brinkman, C.L. - drukkers/uitgevers - Jong, J. de - Meulen, R. van der

[Top]