[Top]

Buijnsters(-Smets)

 

P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle: Waanders, 1997. 318 blz. Ills.

********

Bibliografie van alle tussen 1700 en 1801 gedrukte Nederlandse school- en kinderboeken, voor zover gepubliceerd binnen de huidige staatsgrenzen. Onder kinderboeken wordt verstaan: oorspronkelijk voor kinderen bestemde of op den duur vooral door hen genoten lectuur (p. 10). Beschreven worden 1722 publicaties met volledige titel, bibliografisch formaat, pagina's, inhoudsopgave, bibliografische verwijzingen en vindplaatsen.

Registers op auteurs, vertalers en bewerkers; illustratoren; uitgevers, drukkers en boekverkopers; titels.

Indeling naar genre:

 1. ABC-boeken

 2. Nederlandse taal (spelling, leesonderwijs, schrijfkunst, brievenboeken, trappen der jeugd, grammatica, spreekwoorden)

 3. Franse en Engelse leerboekjes

 4. Latijnse en Griekse leer- en leesboekjes

 5. Rekenen, meetkunde en astronomie

 6. Aardrijkskunde en reisbeschrijving

 7. Kennis der natuur

 8. EncyclopedieŽn en andere realia-boeken

 9. Logica of redeneerkunde

 10. Godsdienstonderwijs

 11. Bijbelse geschiedenis

 12. Vaderlandse en algemene geschiedenis

 13. Zedenkunde

 14. Fabelboeken

 15. Raadsels en andere spelletjes

 16. 'Storiegoed' (volksboeken)

 17. Kinder-emblemata en beeldspraakkunde

 18. Kindergedichten

 19. Kindertoneel en -muziek; tekenonderwijs

 20. Verhalen voor kinderen

 21. Prentenboeken

 22. Almanakken en kindertijdschriften

 23. Giften en Geschenken voor de jeugd

 24. Miniatuurboekjes

RECENSIE: B.P.M. Dongelmans, in: Tijdschr. Ned. Taal- en Letterk. 114 (1998), 179-182.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - Buijnsters, P.J. - Buijnsters-Smets, L. - Dongelmans, B.P.M. - drukkers/uitgevers - illustratoren - jeugdliteratuur - kinderboeken - schoolboeken - verlichting

[Top]