[Top]

Bulletin Rencesvals

 

Bulletin bibliographique de la Société Rencesvals (pour l'étude des épopées romanes). Dl. 1 (1955-1957) - .... Paris: A.-G. Nizet, 1958-....

********

Internationale bibliografie op het gebied van het Franse chanson de geste en de nawerking daarvan in de andere literaturen, bijv. de Middelnederlandse Karelroman. De dln. 1-5 bevatten een doorlopend overzicht van literatuur (tekstedities, studies, boekbesprekingen); vanaf dl. 6 (1971) zijn de literatuuropgaven opgesplitst naar land. Verder wordt informatie gegeven over onderzoek in uitvoering, congressen e.d. Indices op auteurs en onderwerp.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieën, Middeleeuwen (-1550)
Bibliografieën

 

Trefwoorden:

bibliografieën, genre- - bibliografieën, ridderroman - Bulletin Rencesvals - chanson de geste - Karelroman - ridderroman - roman, Karel- - Société Rencesvals

[Top]