[Top]

Catalogus Vereeniging

 

Catalogus der bibliotheek van de [Koninklijke] Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Dl. 1-.. 's-Gravenhage enz.: 1920-....

********

De catalogus van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (tegenwoordig: Koninklijke Vereniging van het Boekenvak; KVB), gehuisvest in de UB-A, kan gebruikt worden als bibliografie op het gebied van de boek- en bibliotheekgeschiedenis.

Van belang voor neerlandistisch onderzoek (bio-bibliografisch onderzoek naar boekverkopers en letterkundigen) zijn vooral de in de delen 1-3 en 5-7 systematisch opgezette rubrieken II (De techniek van het boek), III (De geschiedenis van het boek), IV (De kennis van het boek. Bibliografie) en VI (De bewaring van het boek. Bibliotheekwezen).

Dl. 5-7 (met register in ieder deel) zijn supplementdelen op dl. 1-3 (overkoepelend register in dl. 3) met aanwinsten over resp. de periode 1927-1939, 1940-1949 en 1949-1964.

Dl. 4 bevat een overzicht van de aanwezige fonds-, antiquariaats- en auctiecatalogi (index in rubriek 5); dl. 8 (met index) vormt een supplement op dl. 4 over de periode 1932-1973.

catalogus_vereeniging.gif (11097 bytes)In 1990 verscheen dl. 9 van P. Seebregts: Catalogus van de verzameling betreffende G.T.N. en Hugo Suringar, uitgevers te Leeuwarden (1822-1900).

Dl. 10 (in twee stukken; 1997) is de Catalogus van de brieven geschreven vůůr 1900 uit de collectie "Prospectussen en personalia", bewerkt door Chantal Keijsper, Ingeborg Verheul en Jos van Waterschoot (1e stuk: Aa-Man; 2e stuk: Mast-Zwiers). De 8.789 brieven worden toegankelijk gemaakt door indices op firmanamen, afzenders, ontvangers, plaats van afzending en land van afzending.

Dl. 11 (1998), Letterproeven van Nederlandse gieterijen / Dutch typefounders' specimens in the collections of the Amsterdam University Library van John A. Lane en Mathieu Lommen i.s.m. Johan de Zoete, bevat de beschrijving van de collectie letterproeven in de UB-A.

 

Terug naar (sub)categorie:

Literatuurgidsen en algemene werken
Andere bronnen voor objectieve bibliografie
Andere bronnen voor subjectieve bibliografie

Brieven

Bibliografische bronnen: BRIEVEN, HANDSCHRIFTEN, ARCHIVALIA

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, boek- en bibliotheekgeschiedenis - brieven - catalogi, antiquariaats- - catalogi, auctie- - catalogi, fonds- - Catalogus Vereeniging - drukkers/uitgevers - Keijsper, C. - Koninklijke Vereniging van het Boekenvak - KVB - Lane, John A. - letterproeven - Lommen, Mathieu - Seebregts, P. - Suringar, G.T.N. - Suringar, H. - typografie - UB-A - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels - Verheul, I. - Waterschoot, J. van - Zoete, J. de

[Top]