[Top]clemens_kerkboeken.gif (14505 bytes)

Clemens, Kerkboeken

 

 

 

Theo Clemens. De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van de katholieke kerkboeken 1680-1840. Tilburg: University Press, 1988. Publikaties van de Theologische Faculteit Tilburg, 10. 2 dln. x + 262 + xviii + 222 blz.

********

Bevat in dl. 2 een 'Inventaris van de uitgaven'. Beschreven worden 830 katholieke kerkboeken en herdrukken daarvan uit de periode 1680-1840. Achter in dl. 2 registers op chronologie, auteurs, vertalers, uitgevers, plaatsnamen, kerkelijke goedkeuringen en bibliotheken. Bronnen (o.a. auctie- en boekhandelscatalogi, tijdschriften) en secundaire literatuur in dl. 1, 'Analyse van aanbod en appreciatie', waarop een register op namen en titels.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - catalogi, auctie- - catalogi, boekhandels- - Clemens, Th. - drukkers/uitgevers - katholieke literatuur - kerkboeken, katholieke - tijdschriften - vertalingen, in het Nederlands

[Top]