[Top]

Debaene

 

Luc. Debaene. De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antwerpen: De Vlijt, 1951. 358 blz. 

[Ongew. herdr. Hulst: Merlijn, 1977.]

********

Geeft algemene literatuur over volksboeken (p. 13-17). Dl. I behandelt in alfabetische volgorde de prozaromans waarvan de oudste druk niet na 1540 van de pers kwam. Verder worden gegeven: beschrijving van de oudst bekende druk; moderne tekstuitgaven; verdere literatuuropgave; analyse van de inhoud; herkomst van de prozaroman-tekst en andere wetenswaardigheden.

Hierna volgen 3 bijlagen: verloren prozaromans (-1540); prozaromans (waarschijnlijk: 1540-); andere volksboeken in de incunabel- en postincunabelperiode. Dl. II geeft een literairhistorische studie over de prozaromans. Geen register.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - Debaene, L. - populaire literatuur - prozaromans - volksboeken

[Top]