[Top]

Dekker e.a.: Aladdin

 

Ton Dekker, Jurjen van der Kooi en Theo Meder (red.). Van Aladdin tot Zwaan kleef aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen: SUN, 1997. 478 blz.

Herdrukt, samen met Aiol en abelard, onder de titel:

Van Abélard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit Middeleeuwen en later tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een lexicon. Nijmegen: Sun, 2007. 508 blz.

********

Inleiding over volksverhalen en sprookjes. Opgenomen zijn 'de sprookjes die de kern uitmaken van de traditonele geschreven overlevering' en daarnaast ook 'uit een rijke mondelinge overlevering'.

De 132 lemmata geven een samenvatting en gegevens over de verspreiding, cultuurhistorische achtergronden, verwerking ervan in literatuur, toneel, opera en film. Verder vermelding van tekstuitgaven en literatuur (met verwijzing naar Aarne-Thompson).

Bibliografie op p. 442-455; register van namen en titels p. 456-466; register van thema's, motieven en verhaalfiguren p. 467-478.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

Dekker, T. - Kooi, J. van der - Meder, Th. - motieven/thema's, sprookjes - sprookjes

[Top]