[Top]heyer_schelling.gif (134802 bytes)

Den Heyer/Schelling

 

 

 

C.J. den Heyer en P. Schelling. Symbolen in de bijbel. Woorden en hun betekenis. Zoetermeer: Meinema, 2000. 586 blz.

********

Naslagwerk waarin van concrete woorden uit de bijbel de beeldspraak en symboliek worden geduid. Ieder lemma heeft een vaste opbouw: introductie met koppeling van onze tijd met die van de bijbel; de betekenis van het woord in de grondtekst; de letterlijke en concrete functie van het woord; beeldspraak en symboliek; koppeling naar de praxis via liederen uit de liedbundels die op p. 579 beschreven worden en via tal van verwijzingen naar Nederlandstalige pozie (de dichters zijn niet via een register terug te vinden); tenslotte volgen verwijzingen naar samenhangende woorden. Het geheel wordt ontsloten door een trefwoordenregister (p. 580-586).

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

bijbel - Heyer, C.J. den - motieven/thema's, bijbel - Schelling, P. - symboliek

[Top]