[Top]

fictie_op_onderwerp.gif (96565 bytes)Fictie op onderwerp

 

 

 

Fictie op onderwerp 94. Lectuur en literatuur op onderwerp toegankelijk gemaakt. O.r.v. het NBLC en de OB Amsterdam. 's-Gravenhage: NBLC, 1994. 2 dln.

Zie ook: http://www.knipselkranten.nl/demo/app/dfictierom.dll 

********

Dl. 1: A-Lama´sme; dl. 2: Land-Z. De betrefwoording van fictie betreft voornamelijk romans (zowel Nederlandse en Friese als in het Nederlands vertaalde als Franse, Duitse en Engelse romans, maar geen triviaalseries en stripverhalen) waarvan het thema of de sfeertekening een informatieve functie heeft. Opgenomen zijn boeken die vanaf 1983 zijn verschenen of herdrukt.

Bij ieder trefwoord staan de desbetreffende romans, alfabetisch op auteur, met volledige titelbeschrijving, originele titel bij vertalingen, verwijzing naar de 1e druk en een korte toelichting.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

motieven/thema's, verhalende literatuur - roman

[Top]