[Top]

Genre-bibliografieŽn en -catalogi

 

Het begrip 'genre' is ruim genomen (ook tijdschriften worden als zodanig beschouwd) en verder is geen onderscheid gemaakt tussen bibliografieŽn en catalogi.

LET OP!

Voor middeleeuwse teksten en auteurs dient men in principe alle bibliografieŽn te raadplegen omdat door alle perioden heen middeleeuwse teksten uitgegeven en geŽditeerd worden. Voor teksten uit de renaissance vervalt alleen de onderste categorie; voor teksten uit de verlichting hoeven de twee laatste categorieŽn niet geraadpleegd te worden.

 

Terug naar (sub)categorie:

BibliografieŽn

[Top]

 

Genre-bibliografieŽn, alle perioden

N.B.! Alfabetisch op 'genre'

bibliofiel
bibliofiel
biografie
dagbladen
dagbladen
disputaties
doopsgezinde literatuur
epos
griezelverhaal
illegaal
illegaal
illegaal 
jeugdliteratuur
jeugdliteratuur
jeugdliteratuur
jeugdliteratuur
jeugdliteratuur
Karelepiek
kerkboeken
kookboeken
kookboeken
pamfletten
pamfletten
proza, populair
sprookjes
toneel
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
tijdschriften
volksboeken
volksboeken
volksboeken
vrouwentijdschriften
-heden
1830-1980
1988-1994
1956-heden
1600-heden
1585-1843
1975-1990
1550-1850
1765-1996
1940-1945
1940-1945
1940-1945
-
1825-1991
-1960
1830-1930
1800-1840
1200-1900
1680-1840
1471-1960
1510-1945
1486-1853
1542-1853
-1950
-1960
-1950
-heden
-heden
1956-
1853-heden
1885-1985
-1981
1945-1974
1951-1972
-1966
1840-1995
1800-1850
1757-1942
-1900
-1900
-Ī1850
1800-1945

BelgiŽ

BelgiŽBelgiŽBelgiŽ

BelgiŽ
BelgiŽ

BelgiŽ

[Top]

 

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)

N.B.! Alfabetisch op 'genre'.

alba amicorum
almanakken
dagbladen
egodocumenten
emblemata/fabels
gelegenheidsgedichten
gelegenheidsgedichten
gelegenheidsgedichten
gereformeerde lit.
geschiedverhalen
jeugdliteratuur
katholieke literatuur
kerklied
kluchtboeken
kunsttheorie
liedboeken
pamfletten
pamfletten
pamfletten
pamfletten
pamfletten
pamfletten
preken
proza
proza
proza
reisverslagen
tijdschriften
tijdschriften
toneel
topografie
VOC-literatuur
-1800
1570-1705
1604-1799
1500-1814
1542-1813
1517-1800
1600-1800
-1700
1600-1800
1500-1800
1700-1800
1500-1727
1539-1700
1600-1700
1670-1820
-1800
1500-
1500-1800
1568-1795
1537-1795
1500-1750
1523-1700
1750-1800
1600-1815
1600-1800
1670-1800
1500-1815
1741-1800
1700-1800
-1803
-1800
1602-1800

[Top]

 

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Renaissance (-1670)

N.B.! Alfabetisch op 'genre'.

artes-literatuur
catechismi
pamfletten
piŽtistische literatuur
rederijkersdrama
refrein
tafelspel
tijdschriften
tragedie
-1600
1530-1585
1564-1657
1598-1622
1500-1620
-1600
1500-1620
1618-1650
1600-1650

[Top]

 

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)

N.B.! Alfabetisch op 'genre'.

Arturepiek
Arturepiek
geschiedverhalen
preken
ridderepiek
ridderepiek
volksboeken
-1600
1250-1540
-1538
-1550
13e-15e eeuw
Middeleeuwen
1475-1540

[Top]