[Top]hall.gif (144831 bytes)

Hall

 

Hall's Iconografisch handboek; onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst. 2e gecor. dr. Leiden: Primavera Pers, 1993. xiv + 382 blz.

********

Het oorspronkelijk in 1974 uitgegeven boek van James Hall, Dictionary of subjects & symbols in art, is vertaald door Theo Veenhof en geredigeerd en aangevuld door Ilja M. Veldman en Leendert D. Couprie.

Dit werk is gewijd aan de christelijke en klassieke thema's en bevat alfabetisch gerangschikte lemmata met beschrijvingen van personen en personificaties met hun attributen, titels van schilderijen, voorwerpen en dieren.

Uitgebreid systeem van verwijzingen. Behalve naar de Bijbel en de klassieke auteurs (lijst van bronnen op p. vi-xii) wordt ook verwezen naar werk van bijvoorbeeld 17e-eeuwers (Jacob Cats en P.C. Hooft).

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

beeldende kunst - Couprie, L.D. - Hall, J. - motieven/thema's, beeldende kunst - symboliek - Veldman, I.M.

[Top]