[Top]handboek_letteren.gif (177054 bytes)

Handboek Letteren

 

 

Handboek Letteren. Informatie over landelijke, provinciale en lokale organisaties, subsidies en regelingen, auteursrecht, belastingen en sociale zekerheid. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1986.

********

Geeft informatie (adressen, openingstijden enz.) over allerlei instellingen en organisaties m.b.t. de letteren. Het werk is verdeeld in 16 hoofdstukken naar deelonderwerp (bijv. uitgeverij/boekhandel; literaire festivals; letterkundige musea en dokumentatie-instellingen; publiciteitsmedia enz.). Verder zijn er hoofdstukken die informatie geven per provincie. Aan het slot is een register opgenomen.

Het boek is losbladig omdat het de bedoeling was regelmatig oude door nieuwe informatie te vervangen; daarvan is tot nu toe niets terechtgekomen.

 

Terug naar (sub)categorie:

Literatuurgidsen en algemene werken
Literaire prijzen

Andere bronnen voor objectieve bibliografie
Adresboeken documentatiecentra en bibliotheken
Documentatie-instellingen
Gegevens
OVER EEN AUTEUR VAN NIET-SCHEPPEND WERK

 

Trefwoorden:

adresboeken, archieven - adresboeken, bibliotheken - adresboeken, musea - archieven - auteursrecht - beeld en geluid - bibliotheken, Nederland - documentatiecentra - drukkers/uitgevers - genootschappen, literaire - musea - onderwijs - prijzen, literaire - subsidies - tijdschriften

[Top]