[Top]

Henkel-Schöne

 

A. Henkel und A. Schöne. Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Ergäntzte Neuausg. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, [1976].

********

Het werk is verdeeld in acht rubrieken, ruim voorzien van afbeeldingen uit de emblemataliteratuur: Makrokosmos; Die vier Elemente; Pflanzenwelt; Tierwelt; Menschenwelt; Personifikationen; Mythologie; Biblisches. Voorin zitten bibliografieën van studies over emblematiek en geraadpleegde emblemataboeken. Achter in het boek zitten registers (Motto-Register; Bild-Register; Bedeutungs-Register) en er is een 'Anhang' (Index Rerum Notabilium zum 'Physiologus Graecus'; Index Rerum Notabilium zu den 'Hieroglyphica' des Horapollo; Index Rerum Notabilium zum 'Mundus Symbolicus' des Picinellus). 

In de nieuwe ed. is het 'Supplement der Erstausgabe' verwerkt.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

emblematiek - genres - Henkel, A. - motieven/thema's, emblematiek - Schöne, A.

[Top]