[Top]

Van Heurck

 

Emile H. van Heurck. De Vlaamsche volksboeken. In het Nederl. vert. door J. Truyts. Met 64 Ill. Antwerpen: Druk. J.-E. Buschmann, z.j. [1943]. (Volkserfreeks, [1]). 213 blz.

********

Geeft een algemene inleiding over de Vlaamse volksboeken (- Ī1850) en een bibliografie met 'enkele korte inlichtingen [...] over een tamelijk groot aantal volks- en schoolboeken'. De beschrijvingen zijn gerangschikt naar: 'romans die naar heldendichten werden bewerkt, oostersche romans, klassieke romans, romans over de kruistochten, liefdesromans, heiligenverhalen, reisverhalen, humoristische en didactische werken'. Geen index.

De collectie-Van Heurck bevindt zich op de KB Albert I te Brussel en wordt eveneens beschreven in de tentoonstellingscatalogus van die bibliotheek uit 1934: Le livre populair. Imagerie, contes et histoires populaires.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - genres - Heurck, E.H. van - KB Albert I - populaire literatuur - reisverhalen - roman - Truyts, J. - volksboeken

[Top]