[Top]

Iconclass

 

H. van de Waal. Iconclass. An iconographic classification system. Completed and edited by L.D. Couprie a.o. 17 vols. Amsterdam etc.: Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, 1973-1985.

********

Iconclass bestaat uit systeemnummers die verwijzen naar thema's en onderwerpen in de beeldende kunst. Er zijn 9 hoofdrubrieken die vergaand onderverdeeld kunnen worden (zie de 7 dln. systematiek). De 3 dln. General alphabetical index geven trefwoorden (in het Engels) waaronder alle relevante onderwerpen gevonden kunnen worden. Corresponderend met de 7 dln. systematiek zijn er 7 dln. iconografische bibliografie met verwijzingen naar boeken en artikelen.

Voor de relatie literatuur - beeldende kunst, met name de emblematiek, en voor het vinden van literatuur over motieven en thema's is Iconclass van groot belang. De Iconclass Browser is de geautomatiseerde versie (zie: Surf 5 (1991), nr. 2 (juni), 16-17).

Zie voor een handleiding bij Iconclass: R. van Straten, Een inleiding in de iconografie (1985), p. 75-94.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

Couprie, L.D. - emblematiek - Iconclass - iconografie - motieven/thema's, beeldende kunst - Straten, R. van - Waal, H. van de

[Top]