[Top]

Jansen-Sieben

 

Ria Jansen-Sieben. Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur. Inventaris van alle handschriften en drukken tot 1600 welke niet literair en niet theologisch van aard zijn. Utrecht: HES, 1989. 533 blz.

********

Het repertorium bestaat uit drie onderdelen: 1. 'een analytische catalogus, met alfabetisch geordende ingangen op alle mogelijke (deel-)onderwerpen [motieven en thema's] die in de geanalyseerde handschriften en drukken aan bod komen'; 2. de handschriften, alfabetisch gerangschikt per bewaarplaats (met o.a. gegevens over de bibliotheken, over datering en met verwijzingen naar ouder bibliografisch apparaat en naar parallelteksten); 3. een alfabetisch register van incipits en van persoonsnamen.

Recensie: A.M.J. van Buuren, in: Dokumentaal 19 (1990), 129-136. Zie ook: Piet Franssen, 'Ria Jansen Sieben: een repertorium moet dynamisch zijn', in: Literatuur 7 (1990), 36-40.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Renaissance (-1670)
BibliografieŽn

Codices

Manuscripten

Handschriften

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

artes-literatuur - bibliografieŽn, genre- - Buuren, A.M.J. van - codices - Franssen, P. - genres - Jansen-Sieben, R. - manuscripten - Middeleeuwen - motieven/thema's, artes-literatuur - rederijkers - renaissance

[Top]