[Top]

De Jong

 

Dirk de Jong. Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Samengest. door Dirk de Jong. Ingel. door H. de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis. Leiden: Sijthoff, 1958. 341 blz.

[Ongew. herdr.: Schiedam, 1978.]

********

Geeft bibliografie van literatuur (1940-1945) met een anti-Duits karakter of literatuur (ook tijdschriften) waarvan de uitgevers zich niet wensten te onderwerpen aan de door de Duitse bezetter gestelde voorwaarden. Er zijn registers op: auteursnamen en pseudoniemen; namen van componisten, illustratoren, kalligrafen en boekverzorgers; namen van drukkers, uitgevers en binders.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, alle perioden
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - clandestiene literatuur - drukkers/uitgevers - Fontaine Verwey, H. de la - genres - illegale literatuur - Jong, D. de - Kamphuis, G. - pseudoniemen

[Top]