[Top]

KB

 

Koninklijke Bibliotheek. Prins Willem-Alexanderhof 5, Postbus 90407, 2509 LK 's-Gravenhage, +31 (0)70-3140911, fax 3140450.

Internetadres: http://www.kb.nl

********

Bezit 2.000.000 bdn. en 10.000 tss. Van belang zijn de COLLECTIES ex-libris (collectie Verster); pamfletten Knuttel; mss. in bruikleen van de KNAW; Nederlands Hervormde Gemeente 's-Gravenhage (in bruikleen); liedboeken Scheurleer; papierhistorische collectie; volksboeken Waller; alba amicorum Heesakkers e.a..

Zie ook Mateboer, Repertorium.

CATALOGUS: online; retrocatalogisering van het bezit van voor 1980 nog slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd: raadpleeg de kaartcatalogus ter plekke of de op de KB in fichevorm aanwezige CC-Nederland (tevens - maar nog niet compleet - online). Bij de retrocatalogisering worden boeken van vr 1800 niet ingevoerd; raadpleeg daarvoor de STCN waarvan het bureau - evenals het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (BBN), waar de BNTL wordt vervaardigd - op de KB is gevestigd.

Zie ook Brinkman; CCP; CIP-lijst; Ned. boek in vertaling.

PUBLICATIES: Opstellen over de KB en andere studies (1986); Inventaris van de handschriften [...] (1988-....); Inventaris van prenten, tekeningen en foto's uit de handschriftencollectie [...] (1988-....); Zeldzaam & kostbaar; vijf jaar aanwinsten bijzondere collecties 1987-1991 (1992); Honderd hoogtepunten uit de KB (1994; ook digitaal te raadplegen via World Wide Web); CD-ROM-zoekprogramma, Dutch Royal Library Disc, op illustraties uit codices en incunabelen, waarvan ongeveer 8000 afbeeldingen uit de codices on line toegankelijk zijn op http://www.kb.nl/kb/manuscripts/index_nl.html.   

LITERATUUR: L. Brummel, Geschiedenis der KB (1939); P.W. Klein en M.A.V. Klein-Meijer, De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998 (1998).

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

alba amicorum - bibliotheken, nationale - BNTL - Brinkman, C.L. - Brummel, L. - CC - CCP - CIP - codices - ex-libris - foto's - Gravenhage, 's- - Heesakkers, C.L. - incunabelen - KB - KNAW - Knuttel, W.P.C. - liedboeken - manuscripten - pamfletten - prenten - Scheurleer, D.F. - STCN - vertalingen - volksboeken - Waller, F.G.

[Top]