[Top]

Kienhorst

 

Hans Kienhorst. De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. Deventer: Sub Rosa, 1988. 2 dln. Deventer StudiŽn 9.

********

Beschrijft in dl. 1 de codices waarin de 72 teksten die tot de Middelnederlandse ridderepiek worden gerekend, zijn overgeleverd. Dl. 2 bevat 163 platen. Per handschrift worden gegevens vermeld over bewaarplaats en signatuur, edities, datering en localisering, codicologische aspecten, geschiedenis en literatuur. Bibliografie op p. 243-270; register van beschreven en genoemde handschriften p. 271-275; zaakregister p. 276-278; lijst van auteurs en titels p. 278-283.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - codices - Kienhorst, H. - ridderroman

[Top]