[Top]kritisch_lexicon.gif (159404 bytes)

Kritisch lexicon

 

 

 

Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. O.r.v. Ad Zuiderent, Hugo Brems en Tom van Deel. Alphen aan den Rijn enz.: Samsom Uitgeverij enz., 1980-..... Afl. 1 (sept. 1980) - ....

Vanaf afl. 58 (aug. 1995) onder de titel: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur.

********

Geeft per auteur (1945-) een biografisch overzicht en een kritische beschouwing van het werk, waarbij ingegaan wordt op de relatie leven/werk, de thematiek, traditie, techniek, kunstopvatting, ontwikkeling e.d. Verder wordt een uitvoerige subjectieve en objectieve bibliografie opgenomen. De losbladige vorm maakt dat het aantal besproken auteurs voortdurend kan worden uitgebreid, dat de bestaande artikelen kunnen worden aangevuld en herzien en dat biografie en bibliografie kunnen worden bijgehouden; de bijdragen zijn dan ook voorzien van publicatiedatum. Bij ieder artikel staat de medewerker vermeld. De inhoudsopgave fungeert tevens als pseudoniemenregister.

 

Terug naar (sub)categorie:

Biografische woordenboeken van letterkundigen, moderne letterkunde
Biografische woordenboeken
Andere bronnen voor subjectieve bibliografie

 

Trefwoorden:

Brems, H. - Deel, T. van - lexica, letterkundige - literatuurgeschiedenis, 20e eeuw - literatuurgeschiedenis, moderne letterkunde - moderne letterkunde, 20e eeuw - pseudoniemen - Zuiderent, A.

[Top]