[Top]lectuurrepertorium.gif (629745 bytes)

Lectuur-repertorium

 

 

Lectuur-repertorium. Auteurslijst [...]. O.r.v. Joris Baers e.a. Antwerpen enz.: Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen enz., 1936-....

********

Opgenomen worden Nederlandse en in het Nederlands vertaalde auteurs, zowel van fictie als non-fictie, uit de periode vanaf 1900. Ook oudere auteurs van wie werk herdrukt is, worden vermeld. Er wordt zeer beknopte biografische informatie gegeven. Bij iedere titel wordt een aanduiding opgenomen van het terrein waarop de publicatie zich beweegt alsmede een 'morele kwalificatie' (zie afbeelding). Verder is een groot aantal portretten van auteurs opgenomen.

Van de eerste uitgave en de supplementen daarop verscheen een 2e dr. met daarin de literatuur over 1900-1952.

Vervolgdelen:

 

Terug naar (sub)categorie:

GEGEVENS OVER EEN AUTEUR VAN NIET-SCHEPPEND WERK
Andere bronnen voor subjectieve bibliografie

 

Trefwoorden:

Baers, J. - beeld en geluid - bibliografieŽn - biografische woordenboeken - Lectuur-repertorium - vertalingen, in het Nederlands

[Top]