[Top]lexicon_literaire_werken.gif (176816 bytes)

Lexicon literaire werken

 

 

 

Lexicon van literaire werken. Red.: A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure en M. Janssens. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1989-.....

********

Losbladig naslagwerk met besprekingen van de belangrijkste Vlaamse- en Nederlandse literaire werken van de 20e eeuw. Aanvullingen verschijnen jaarlijks ( 40 besprekingen per jaar). De artikelen zijn ondertekend door de medewerkers. Elke bespreking is opgezet volgens een vast stramien: informatie over ontstaansgeschiedenis en uiterlijke kenmerken van het werk; samenvatting van de inhoud; interpretatie van het werk (met o.a. aandacht voor thematiek, stijl en perspectief); beschrijving van de waarderingsgeschiedenis; lijst met alle relevante secundaire literatuur. De besprekingen hebben trefwoorden in de marge. De besprekingen zijn alfabetisch geordend op auteur. Verder is er een auteursnamenregister en een register op titels (N.B. registers worden jaarlijks bijgewerkt).

 

Terug naar (sub)categorie:

Andere bronnen voor subjectieve bibliografie

 

Trefwoorden:

Anbeek, T. - Goedegebuure, J. - Janssens, M. - lexica, letterkundige - Lexicon van literaire werken - literatuurgeschiedenis, 20e eeuw - moderne letterkunde, 20e eeuw

[Top]