[Top]

Mededelingen NLMD/AMVC

 

Mededelingen van de Documentatiedienst [van het] Nederlands Letterkundig Museum [en het] Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Nr. 1-107. 's-Gravenhage enz.: NLMD enz., 1954-1992[=1996].

********

Kaartsysteem met bio- en bibliografische gegevens van letterkundigen van na 1750, verzorgd door het NLMD, het AMVC en het Fries Letterkundig Museum.

Het systeem bestaat uit basiskaarten met via de burgerlijke stand geverifieerde gegevens omtrent naam, geboorte- en sterfdata; verwijskaarten voor pseudoniemen; kaarten met specimina van manuscripten; kaarten met biografische gegevens; kaarten met bibliografische gegevens van afzonderlijk verschenen werken; kaarten met zakelijke mededelingen en inhoudsopgaven per jaar.

Het systeem is beŽindigd met nr. 107 (december 1992), verschenen in 1996.

 

Terug naar (sub)categorie:

Bibliografische bronnen voor objectieve bibliografie, Verlichting
Bibliografische bronnen voor objectieve bibliografie, Moderne letterkunde

Bibliografische bronnen voor objectieve bibliografie

Andere bronnen voor subjectieve bibliografie

 

Trefwoorden:

AMVC - bibliografieŽn, moderne letterkunde - biografische woordenboeken - Fries Letterkundig Museum - manuscripten - NLMD - pseudoniemen

[Top]