[Top]moormann_achilleus.gif (142563 bytes)

Moormann e.a., Achilleus

 

 

 

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve. Van Achilleus tot Zeus. De klassieke mythologie in de kunst. Amsterdam, 1995. Rainbow Pocketboeken, 231. 734 blz.

Herdrukt, samen met Moormann e.a., Alexandros, onder de titel:

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve. Van Alexander tot Zeus. Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de Oudheid. Een lexicon. Nijmegen: Sun, 2007. 512 blz.

********

Geeft beschrijvingen van 134 mythologische figuren. Via het register zijn nog honderden andere mythologische gestalten terug te vinden. De beschreven mythen zijn geselecteerd op de neerslag die ze hebben gevonden in de antieke en in de westerse kunst en cultuur. Op de 'feitelijke' weergave van de mythe volgt steeds een kenschets van de neerslag en de adaptaties daarvan in beeldende kunst, theater, muziek en literatuur van de Oudheid.

Het werk geeft een bibliografie en naast het al genoemde register van mythologische figuren is er een register van auteurs en kunstenaars.

Eerdere drukken onder de titel: Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Nijmegen: Sun.

Dezelfde auteurs stelden een gelijksoortig werk samen voor thema's uit de klassieke geschiedenis: Moormann e.a., Alexandros.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

geschiedenis, klassieke - klassieke geschiedenis - klassieke mythologie - Moormann, E.M. - motieven/thema's, klassieke mythologie - mythologie, klassieke - Uitterhoeve, W.

[Top]