[Top]

Nationale bibliografieŽn

 

Het begrip 'nationale bibliografie' is zeer ruim opgevat: daaronder worden ook begrepen bibliografieŽn en catalogi die slechts een in ruimte en tijd beperkt bestand beschrijven, maar die met elkaar de nationale boekproductie omvatten.

N.B. Voor middeleeuwse teksten en auteurs dient men in principe alle bibliografieŽn te raadplegen omdat door alle perioden heen middeleeuwse teksten uitgegeven en geŽditeerd worden. Voor teksten uit de renaissance vervalt alleen de onderste categorie; voor teksten uit de verlichting hoeven de twee laatste categorieŽn niet geraadpleegd te worden.

 

Nationale bibliografieŽn, alle perioden

De alle perioden betreffende nationale bibliografieŽn zijn gesplitst in de nationale bibliografie van Nederland en die van BelgiŽ. Voor literair-historisch onderzoek naar hetzij Noord-Nederlandse, hetzij Zuid-Nederlandse letterkundigen dienen ze in principe beide geraadpleegd te worden omdat publicaties van en over Zuid-Nederlandse auteurs ook in Nederland kunnen verschijnen en omgekeerd.

N e d e r l a n d


grijze literatuur
2001-....
1980-2000
1980-1996
1900-1929
1846-....
1834-1980
1850-1882
1850-1882
1833-1849
1790-1848
1801-1832
1788-1832

B e l g i Ž

1875-....
1900-1929
1830-1890
1830-1880
1800-1829

[Top]

 

Nationale bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)

1470-1815
1470-1815
1540-1800
1600-1787
1500-1727
1600-1700 Vlaanderen
1580-1700
1500-1700

[Top]

 

Nationale bibliografieŽn, Middeleeuwen - Renaissance (-1670)

1650
1637-1651
1600-1621
1541-1600
1541-1600
1483-1600
1470-1600
1470-1600
1470-1600

[Top]

 

Nationale bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)

1500-1540
1473-1500
1470-1500
1470-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500
1450-1500

[Top]