[Top]

NIWI

 

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten. Joan Muyskenweg 25, Postbus 95110, 1090 HC Amsterdam, +31 (0)20-4628792 / 4628600, fax 6685079. Klantenservice: Postbus 95180, 1090 HD Amsterdam, +31 (0)20-4628628, fax 6639257. e-mail: info@niwi.knaw.nl

Internet: http://www.niwi.knaw.nl

********

Het NIWI is per 1 september 1997 ontstaan uit een fusie van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Nederlands Bureau voor Onderzoekinformatie (NBOI), het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (BBN), het Nederlands Historisch Data Archief (NHDA), het Sociaal Wetenschappelijk Informatie- en Documentatie Centrum (SWIDOC) en de Afdeling Documentatie en Literatuuronderzoek van de Stichting voor Onderwijsonderzoek (ADLSVO). Per 1 juli 2005 is het NIWI opgeheven.

Het NIWI leverde de volgende diensten: documentlevering en -uitleen, bibliografische databanken, data-archieven en databanken met onderzoekinformatie (zoals de NOD) op de volgende gebieden: biomedische wetenschappen, geschiedenis, maatschappijwetenschappen, Nederlandse taal en letteren en multidisciplinaire onderzoekinformatie.De vakbibliografie BNTL werd vanaf 1997 uitgegeven door het NIWI.

Na de opheffing van het NIWI is de situatie als volgt:
 
Neerlandistiek
De activiteiten van de afdeling Neerlandistiek zijn per 1 juli 2005 ondergebracht in de nieuwe werkgroep e-Research van het Huygens Instituut. De eerste taak is het vernieuwen van de BNTL (Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap).
Werkgroepleider: dr. K.H. van Dalen-Oskam (Karina.van.Dalen@huygensinstituut.knaw.nl)
Bezoekadres: Huygens Instituut, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag
Postadres: Huygens Instituut, Postbus 90754, 2509 LT Den Haag
Telefoon: 070-3140285
Website: www.chi.knaw.nl

Onderzoek Informatie
De activiteiten op het gebied van onderzoekinformatie, in nauwe samenwerking met NWO en VSNU, zijn ondergebracht in een gelijknamige afdeling van het Bureau van de KNAW. De taak van de nieuwe afdeling is het vervangen van de NOD (Nederlandse Onderzoek Databank) door een webportal die voor verschillende gebruikersgroepen informatie geeft over de wetenschapsbeoefening in Nederland.
Voorlopig blijft de afdeling gehuisvest in het NIWI-gebouw.
Afdelingshoofd: drs. A.M. van Meel (Marga.van.Meel@bureau.knaw.nl, 020-4628657)
Website: www.onderzoekinformatie.nl

 

Terug naar (sub)categorie:

Andere documentatiecentra
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

BBN - documentatiecentra - KNAW - NIWI

[Top]