[Top]nk.gif (106062 bytes)

NK

 

Wouter Nijhoff en M.E. Kronenberg. Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. 's-Gravenhage: Nijhoff, 1923-1971. 3 dln. in 8 afl.

[Ongew. herdr.: 's-Gravenhage, 1965-1971.]

********

Geeft een bibliografie van de in Noord- en Zuid-Nederland gedrukte postincunabelen (1500-1540). Vermeldt ook de bewaarplaatsen. Ieder deel bevat een volledig alfabet, geordend op auteur/titel, en aan het slot van elk deel is een aantal registers (alfabetisch, drukkers, systematisch e.d.) opgenomen. N.B.: er zijn ook cumulatieve registers!

Vanaf dl. II samengesteld door M.E. Kronenberg alleen. Dl. III bevat o.a. een 'cumulatief register volgens de drukkers'.

 

Terug naar (sub)categorie:

Nationale bibliografieŽn, Middeleeuwen (-1550)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, nationale - drukkers/uitgevers - Kronenberg, M.E. - Nijhoff, W. - NK - postincunabelen

[Top]