[Top]

Tresoar

 

Tresoar. Fries Historisch en Letterkundig Centrum: Provinciale en Buma Bibliotheek van Friesland. Boterhoek 1, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden, +31 (0)58-7890789, fax 7890777; Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Grote Kerkstraat 212, 8911 EG Leeuwarden. e-mail: info@tresoar.nl

Internetadres: http://www.tresoar.nl  

********

Tresoar is per 1 september 2002 ontstaan door fusie van het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, de Provinciale en Buma Bibliotheek en het Rijksarchief in Friesland.

Bezit van de Provinciale Bibliotheek: ▒ 350.000 bdn. en 1000 tss. Naast de specialisatie in de Friese taal- en letterkunde en geschiedenis biedt de bibliotheek ook informatie m.b.t. de Nederlandse letterkunde.

Met name de volgende COLLECTIES zijn van belang: Bibliotheca Brouweriana (oude wetenschappelijke werken); Halbertsma (taal- en letterkunde, volkskunde); bibliotheek van de voormalige Jezu´etenstatie te Leeuwarden; oud bezit uit de Franeker bibliotheek; oude drukken van het Hof van Friesland.

Verder is de Buma-bibliotheek met een uitgebreide collectie op het gebied van de klassieke oudheid er gevestigd, het 'Studiecentrum voor Hebra´ca en Juda´ca dr. L. Fuks', de bibliotheek van het Selskip for Fryske taal- en skriftekennisse en zijn er kaarten en prenten van Friesland.

PUBLICATIES: Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema (1930);  J.M.M. Hermans en A. Pastoor, De Oudheid in handen; klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Biblioteek fan FryslÔn (2002).

Zie ook Mateboer, Repertorium

 

Terug naar (sub)categorie:

Provinciale bibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

Bibliotheca Brouweriana - bibliotheken, klooster- - bibliotheken, provinciale - Buma-bibliotheek - Franeker - Friese literatuur - Friesland - Fuks, L. - Halbertsma, Gebroeders - jezu´eten - Klassieke Oudheid - Leeuwarden - PB Friesland - Tresoar

[Top]