[Top]

Ripa-Poot

 

Hubert Kornelisz. Poot en Rutger Ouwens. Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek. Delft: [Reinier Boitet], 1743-1750. 3 dln. 

[1e dr. van dl. 1: 1726].

********

De meest uitvoerig geannoteerde uitgave van Cesare Ripa's Iconologia (1e Italiaanse uitgave 1593; 1e Nederlandse vertaling door D.P. Pers 1644, waarop een 'Register' is gemaakt door Hessel Miedema, Doornspijk 1987). Dit alfabetisch ingerichte iconografische handboek van personificaties en allegorieŽn is sinds zijn verschijnen gebruikt door schilders en schrijvers voor de visualisering van hun ideeŽn. De illustraties uit de diverse Ripa-uitgaven zijn gebruikt als voorbeelden voor moralisatie in de emblematiek en later nog in centsprenten en kinderboeken.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

emblematiek - iconologie - Miedema, H. - motieven/thema's, iconologie - Ouwens, R. - Pers, D.P. - Poot, H.K. - Ripa, C.

[Top]