[Top]salman.gif (211430 bytes)

Salman

 

 

 

Jereon [=Jeroen] Salman. Noord-Nederlandse almanakken 1570-1705. Een descriptieve bibliografie. Cd-rom. [Zutphen: Walburg Pers, 1999]. Bijlage bij: Jeroen Salman. Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar. Zutphen: Walburg Pers, 1999 (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, NR III). 495 blz.

********

Bibliografie van 859 Noord-Nederlandse almanakken uit de periode 1570-1705. De drukkers-boekverkopers en samenstellers van almanakken uit de periode 1476-1570 zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2 van het boek (p. 383-386).

Het hoofdbestand op de cd-rom wordt gevormd door de beschrijving van de 859 almanakken. Als ondersteunende bestanden zijn er een bestand van 288 beschrijvingen van bijwerk uit de almanakken, een bestand met aanvullende gegevens over 259 boekverkopers en drukkers (in andere vorm ook opgenomen in het boek als bijlage 3), een bestand met gegevens over 101 berekenaars, samenstellers en auteurs van almanakken (zie ook het boek, bijlage 4) en een bestand met een aantal afbeeldingen van titelpagina's en prenten.

Tenslotte zijn er twee hulpbestanden: een bestand met alle secundaire literatuur (ook in de boekversie op p. 435-475) en een lijst met afkortingen.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

almanakken - bibliografieŽn, genre- - drukkers/uitgevers - Salman, Jeroen

[Top]